Sök understöd nu! Utveckling av en motions- och idrottsinriktad livsstil i förskolundervisningen och småbarnspedagogiken

Det går för tillfället att ansöka om lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil. Understöden söks från regionförvaltningsverken. En av prioriteringarna i ansökningsprocessen är småbarnspedagogik i rörelse och målgruppen är småbarnspedagogik och…