Oppimisen tuen foorumissa pysähdyttiin pohtimaan keinoja kohdata levottomassa koulumaailmassa

Seitsemäs Oppimisen tuen foorumi järjestettiin 11.–12.4.2024 Tampereella. Kahden tapahtumapäivän antina oli ajankohtaistietoa kasvatusalasta, kokemusperäisiä puheenvuoroja sekä läpileikkaus lasten ja nuorten vointiin.  Lasten ja nuorten sekä perheiden vointi nousi keskiöön OTF-ohjelmassa.…

Kokonaisvaltaista huolenpitoa ja hyvinvoinnin tukemista – kurkistus kuraattorien työhön Valterissa

Valteri-koulussa kuraattorit tekevät yhteistyötä yli toimipisterajojen. Arkea värittää kullakin tiivis verkostotyöskentely sekä toimiminen tärkeänä tukipilarina niin yhteisöllisen kuin yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttamisessa. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa kuraattorin työ on merkittävä osa…

Yhdessä pystymään – käyttäytymisen ja motivaation ongelmien päällekkäistyminen ja koulun aikuisten rooli

Kumpi tulee ensin, käytösongelmat vai heikko koulumenestys? Työn ohessa tein väitöskirjan oppilaan ulospäin suuntautuvien käytösongelmien (ADHD- ja käytöshäiriöoireet) yhteydestä heikkoon oppimismotivaatioon, tarkemmin haitallisiin suoritusstrategioihin ja koulumenestykseen. Esittelen aihetta myös Oppimisen…

Ohjauskäynniltä kommunikoinnin tukea ja osallistumisen mahdollistamista kaikkiin kasvun vaiheisiin

Valterin asiantuntijoiden tekemillä ohjauskäynneillä tuetaan lasten ja nuorten kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä sekä osallistumisen mahdollisuuksia heidän omassa lähiympäristössään. Ohjauskäynnillä voidaan tukea myös koko työyhteisön osaamisen kehittämistä erilaisiin tuen tarpeisiin liittyen.…

Valterin ja Leppäkertun koulun kaksivuotinen yhteistyöhanke poiki paljon oppeja – mallinnuksen myötä muutkin koulut saavat keinoja kehittää monialaista toimintaa

Valterissa työskentelevät Jaakko Juvonen ja Anu Alenius-Taipalus vierailivat Leppäkertun koululla kuukausittain kahden vuoden ajan. Pitkäjänteinen yhteistyö koulun kanssa kerää molemmilta kiitosta. ”Ajan kanssa oppii tuntemaan niin arjen nyanssit kuin oppilaat…

Valterin uusissa brändikuvissa on hyödynnetty tekoälyä – kuvamaailmassa toistuvat kuplat kertovat toiminnastamme

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toiminta on visualisoitu tekoälytoteutuksistaan tunnetun valokuvaaja Antti Karppisen toimesta. Kuvamaailmassa toistuvat kuplat linkittyvät niin Valterin logoon kuin työhön lasten ja nuorten parhaaksi. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa…