Oppimisen tuen matkalla -teos, vierellä teksti "Erityispedagogiikan eturivin toimijoiden yhteinen uutuusjulkaisu sekä Valterin logo.

En ny bok om Valteris och specialpedagogiks historia har nu publicerats!

Beställa din egna bok (på finska)

Bild av en liten guide till en effektiv småbarnspedagogik.

Växandets stig – en liten guide till en effektiv småbarnspedagogik

Ladda ner material

Oppimisen tuen foorumi -tapahtuman logo. Kuvassa vasemmalla kolme eriväristä puhekuplaa ja oikealla isoilla kirjaimilla OTF. Alla teksti Oppimisen tuen foorumi, Forum för stöd för lärande.

Forum för stöd för lärande 11.-12.4.2024 i Tammerfors - utbildningssektorns nationella diskussions- och utvecklingsforum.

Läs mer och anmäl dig nu

Kul att du kom! – En liten guide som stöd för skolnärvaro och för att minska frånvaron i skolan

Ladda ner material

Läs mer

Blogg

Läs de nyaste blogginläggen

”Det är mycket viktigt för skolor inom den grundläggande utbildningen att få yrkeskunnig hjälp i vardagliga situationer och handledning i om vart vi är på väg.”