Vi erbjuder undervisning i finlandssvenskt teckenspråk och litteratur på nätet för elever i förskola och grundläggande utbildning över hela Finland. Detta förverkligas i samarbete med Pedersöre kommun. Undervisningen  som Valteri erbjuder är avgiftsbelagd tjänst för kommunen och utförs i enlighet med den nationella läroplanen för teckenspråk och litteratur.

Undervisningen är öppen för döva, personer med nedsatt hörsel, personer med cochleaimplantat och barn till döva föräldrar. Kontakta gärna Valteri om du har några frågor om lärande och undervisning av hörselskadade barn och unga,

Läs mer om finska teckenspråksundervisningen på nätet och hur undervisningen förverkligas. (på finska)

Kontaktinformation

Eivor Larpes

0295 33 2221

eivor.larpes@valteri.fi