Nya modeller för arbetssätt inom undervisningen går framåt

Enligt stadsrådets riktlinjer är arbetet i Valteri center för lärande och kompetens klassat som krisarbete i samhället och vår uppgift fokuserar på att ordna både när- och distansundervisning för elever som är i behov av särskilt stöd. Mängden av distansarbete i Valteri utökas hela tiden- helt enligt möjlighet och då vi är färdiga för det. Närundervisningen och boendeservicen fungerar nu bra och vi tar allt mera i bruk nät-undervisning och utökar nättjänsterna för undervisningen för våra elever.

Valteri har 16.3.2020 avbrutit all verksamhet som riktar sig utåt. Valteri har inte tagit emot kunder eller samarbetsparter sedan 16.3.2020. I våra begränsningar följer vi de nationella, regeringens och THL:s instruktioner.

Rådgivningstelefonen erbjuder fortfarande stöd

Rådgivningen för lärande (OTN) som produceras av Utbildningsstyrelsen tillsammans med Valteri fortsätter tillsvidare. I de fall att personalresursen behövs till någon av Valteris grundfunktioner kan det bli aktuellt att tillfälligt stänga av OTN-tjänsten.

Antagning av elever

Processen och tidtabellen för antagning av elever klarnar inom den närmaste framtiden. Sista datumet för antagning av elever har vid det här skedet naturligtvis skjutits upp. Vårens stödperioder flyttas efter diskussion med kommunen och den berörda eleven till augusti.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev