Valteri-skolan fortsätter när- och distansundervisningen enligt regeringens linjedragning

Den 30.3.2020 beslöt regeringen att fortsätta de tidigare begränsningsåtgärderna för att göra spridningen av coronaviruset långsammare och för att skydda dem som hör till riskgrupperna fram till den 13.5.2020. På motsvarande sätt fortsätter Valteri, center för lärande och kompetens, enligt regeringens instruktioner att ordna både när-och distansundervisning för elever som är i behov av särskilt stöd. I Valteri studerar för tillfället 69 elever genom närstudier och 265 elever på distans.

Stöd till närskolorna via fjärranslutning

Valteris handledningsverksamhet fortsätter enligt linjedragninar från den 16.3.2020 i mån av möjlighet och behov via fjärranslutningar fram till 31.5.2020. Valteri tar inte emot gäster eller samarbetsparter till sin enheter. Öppna dörrar- tillfällen och andra besök är i nuläget inhiberade. Vi följer de nationella, regeringens och institutets för hälsa och välfärds (THL) instruktioner.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev