Hälsningar från VIP-nätverket denna märkliga vår!

De största förändringarna som skett inom VIP-nätverket för krävande särskilt under stöd denna avvikande vår är att planerna för implementeringen av verksamheten och nätverksdagarna flyttas från våren till hösten. Under tiden för undantagstillståndet har kärngrupperna fortsatt, på distans, det regionala arbetet helt enligt planerna.

Den nationella styrgruppen och temagrupperna har fortsatt sitt arbete på distans. Några lyft ur teamgrupperna: Temagruppen för undervisningen enligt verksamhetsområden har skapat ett utmärkt digitalt verktyg för olika val, som stöder undervisningsarrangemang både enligt läsämnen och enligt verksamhetsområden. Temagruppen för elever som inte går i skolan har de första resultaten ur den nationella enkätundersökningen nu publicerats bland annat i en artikel på Yles sidor (på finska). En skriftlig rapport är under layoutarbete och den kommer att publiceras av Utbildningsstyrelsen. Temagruppen för placerade barn ger ut information och en manual i ämnet.

Det lönar sig senast nu att börja följa vip-nätverket !

Very Important Person, VIP, står i VIP-nätverkets sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att genomföra VIP-nätverkets utvecklingsverksamheten i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev