Stöd för lärande i den egna närskolan / daghemmet

Ett handledningsbesök handlar om att ge närskolan eller daghemmet stöd vid planering och förverkligande av undervisning, utveckling  och habilitering för ett barn eller ung i förskolan, i grundläggande utbildning eller i påbyggnadsutbildning.  Syftet med besöket är att ge daghemmet / skolan ett bättre professionellt kunnande och att stärka det mångprofessionella samarbetet. Handledningsbesöken utförs av våra sakkunniga inom småbarnspedagogiken, lärande och habilitering. Handledningsbesök kan även utföras på distans.

För enskilda barn, unga och grupper

Handledningsbesök är ämnade för barn och unga där det finns utmningar för lärande. Ett handledningsbesök kan ordnas för barn eller unga eller en hel grupp.  Viktiga tidpunkter brukar vara starten på lärstigen och olika övergångsskeden. Initiativet till ett handledningsbesök kan komma från t. ex. daghemmet, skolan, habiliteraren eller boendeservicen.

I samband med handledningsbesöket kan vi enligt behov ordna en träff mellan barnets vårdnadshavare och den närmaste daghems- / undervisnings-, assistent-, vård- och habiliteringspersonalen.

Under handledningsbesöket funderar vi tillsammans över situationen, t.ex.

  • barnets / den ungas eller gruppens styrkor
  • lärande
  • förstärkande av funktionsförmåga
  • interaktion
  • stöd till kommunikationen
  • exekutiva funktioner
  • beteende
  • undervisningsmetoder och undervisningsmaterial
  • tillgängligheten i lärmiljöerna

Ladda ner gratis material från Valteri Boden
Den lilla handboken som stöd för lärande och skolgång” -handbok behandlas frågor som berör undervisning samtstöd för uppväxt och lärande.

"Växandets stig – en liten guide till en effektiv småbarnspedagogik"- Syftet med den här guiden är att hjälpa yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken att stärka sin egen kompetens när det gäller att uppmärksamma barn som behöver stöd samt att erbjuda verktyg för att skapa en öppen atmosfär och växelverkan.

Kontaktinformation

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi