För barn och unga som behöver stöd och för de vuxna som arbetar med dem

Genom handledningsbesök stöder man barnets eller den ungas tillväxt och utveckling, lärande, skolgång och möjligheter att delta i den egna lärmiljön. Med hjälp av handledningsbesöket kan man också stöda utvecklingen av hela arbetsgemenskapens kompetens.

Stöd för lärande i den egna närskolan / daghemmet!

Ett handledningsbesök handlar om att ge närskolan eller daghemmet stöd vid planering och förverkligande av undervisning, utveckling  och habilitering för ett barn eller ung i förskolan, i grundläggande utbildning eller i påbyggnadsutbildning.  Syftet med besöket är att ge daghemmet / skolan ett bättre professionellt kunnande och att stärka det mångprofessionella samarbetet. Handledningsbesöken utförs av våra sakkunniga inom småbarnspedagogiken, lärande och habilitering. Handledningsbesök kan även utföras på distans.

För enskilda barn, unga och grupper

Handledningsbesök är ämnade för barn och unga där det finns utmningar för lärande. Ett handledningsbesök kan ordnas för barn eller unga eller en hel grupp.  Viktiga tidpunkter brukar vara starten på lärstigen och olika övergångsskeden. Initiativet till ett handledningsbesök kan komma från t. ex. daghemmet, skolan, habiliteraren eller boendeservicen.

I samband med handledningsbesöket kan vi enligt behov ordna en träff mellan barnets vårdnadshavare och den närmaste daghems- / undervisnings-, assistent-, vård- och habiliteringspersonalen.

Under handledningsbesöket funderar vi tillsammans över situationen, t.ex.

  • barnets / den ungas eller gruppens styrkor
  • lärande
  • förstärkande av funktionsförmåga
  • interaktion
  • stöd till kommunikationen
  • exekutiva funktioner
  • beteende
  • undervisningsmetoder och undervisningsmaterial
  • tillgängligheten i lärmiljöerna

Kontaktinformation

Josefin Svedin

0295 33 2212

josefin.svedin@valteri.fi