Valteriskolan fungerar i anslutning till enheterna vid Valteri centren för lärande och kompetens. Vår skola erbjuder elevplats till barn och unga i behov av särskilt stöd samt möjligheten till att studera och erhålla habilitering som stöd för lärande under skoldagen.