Individuellt material används till exempel för att lösa problem kopplade till språk och kommunikation och som stöd för elever med synnedsättning.  Vår mångprofessionella personal planerar och tar fram läromaterial anpassade enligt den enskilde elevens behov inom allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd.

 Material för individuella behov

  • stöder aktivitet och initiativ hos eleven på ett övergripande sätt
  • väljs utgående ifrån elevens inlärningsstrategier och -sätt
  • tar hänsyn till funktionsnedsättningar hos eleven.

Materialtjänster för individuella behov är till exempel

  • Individuella kommunikationspärmar
  • Individuella aktivitetstavlor
  • Taktilt material
  • Visualisering och strukturering via individuellt anpassade material
  • Omskrivning av läromaterialen till lättläst

Mer information från Valteri-puoti