Fortbildningar omfattar

  • metoder och lösningar för dagliga undervisningssituationer
  • aktuell yrkesinformation för personal inom fostran och undervisning
  • möjligheten att tillsammans fundera och hitta lösningar för ett flexibelt och mångsidígt stöd för lärandet i en skola för alla.

Våra sakkunniga är välbevandrade i habilitering som stöd till undervisning och lärande. De ordnar fortbildning för proffs och intressentgrupper inom fostran och utbildning, både på riksomfattande och regional nivå och i enskilda skolor. Fortbildningen kan bestå av enskilda utbildningsevenemang och workshoppar eller av långvarigare fortbildnings- och utvecklingsprocesser.

Vi lägger upp varje fortbildning i samråd med beställaren. Fortbildningarna kan genomföras på överenskommen ort, på ett av våra verksamhetsställen eller via fjärranslutning. Om den valda fortbildningen är av processtyp kan den innehålla konsultation eller arbetshandledning. Ett långvarigt fortbildningssamarbete främjar hela den kommunala utbildningssektorn och fortbildnings- och utvecklingsprojekten där.

Valteri fortbildningskalender

I Valteri fortbildningskalendern hittar du även våra verksamhetsenheters fortbildningar om aktuella teman.