De nya Valteri-kontaktpersonerna har inlett sin verksamhet i Tammerfors- och Åboregionen

Se Suvis och Maris hälsningar till skolorna och kommunerna i sina områden (videon är textad på svenska)

Valteris stödtjänster för lärande finns nu tillgängliga lokalt även i Tammerfors- och Åboregionen. De nya kontaktpersonerna Suvi Sankinen (Åbo) och Mari Luosa (Tammerfors) började arbeta i regionerna i början av hösten. Båda har omfattande arbetserfarenhet och stark kompetens inom branschen. De önskar att kommunerna och skolorna i området ska ha betydande nytta av detta.

– Jag hoppas kunna utnyttja nätverk och skapa nya samarbetsmöjligheter som stöd för tillväxt och lärande i min region. Fungerande strukturer bidrar till att stöd fås och tas fram i rätt tid, och å andra sidan kan man säga att det stöd som finns närmast barnet och familjen fungerar bäst, bedömer Sankinen som bland annat arbetat som klasslärare, speciallärare och koordinator för nybörjarundervisning.

Mari Luosa har däremot arbetat bland annat som lärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare och ansvarig koordinator för stödtjänster. Hon anser att man behöver allt mer samarbete i skolvärlden, inte bara i skolorna utan även i andra sektorsövergripande nätverk.

– Mitt mål är att öka medvetenheten om Valteri och dess tjänster samt att bygga upp en allt enhetligare skolgång för barn och unga som behöver stöd i regionen. Att stödja skolans personal är också en nyckelfråga. Skolarbetet i vardagen stöds genom att man tidigt ingriper när det finns utmaningar, och när Valteris verksamhet i allt högre grad förs till området säkerställer man också detta arbete, tror Luosa.

– I Tammerfors inleds även en TAKO-fortbildning, där TAKO innebär konsultation och handledning inom Tays område. Fortbildningen främjar speciallärarnas konsultativa arbetssätt. Fortbildningen ordnas med finansiering från Utbildningsstyrelsen och jag uppmuntrar alla kommuner i området att komma med.

Kontakta oss – vi stöder tillsammans!

  • Mari Luosa, handledande lärare mari.luosa@valteri.fi, tfn 029 533 5416 (Birkaland, Egentliga Tavastland och Södra Österbotten)
  • Suvi Sankinen, handledande lärare, suvi.sankinen@valteri.fi, tfn 029 533 5406 (Egentliga Finland, Satakunta och Österbotten).

Valteri erbjuder riksomfattande tjänster på både finska och svenska överallt i Finland.  Verksamhetsställen finns på fem olika orter (Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel, Uleåborg, Vasa) och nu finns även egna kontaktpersoner i Tammerfors och Åbo.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev