Valteri är en mångprofessionell arbetsgemenskap med ca 600 anställda. Vår personal består främst av professionella inom pedagogik, socialvård, habilitering samt hälso- och sjukvård.

Vi erbjuder goda möjligheter för professionell utveckling. Av vår personal förväntar vi oss flexibilitet, samarbetsförmåga och ett utvecklingsinriktat grepp i det mångprofessionella teamarbetet. Samarbete och kompanjonskap är våra centrala verksamhetsprinciper. Det betyder framför allt att man är aktiv och utåtriktad, skapar kontakter och bygger nätverk med andra aktörer.

Lediga tjänster hos Valteri center för lärande och kompetens utannonseras på valtiolle.fi och mol.fi.
Du kan läsa om karriärberättelser från Valteri här.

Ansök på adressen valtiolle.fi