Aktuellt

Valteriskolan/Valteri center för lärande och kompetens görs alla beställningar elektroniskt via Handi. Läs mer om ändringen.

Enheterna på Valteri center för lärande och kompetens tar emot fakturor som e-fakturor

Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens behandlar och arkiverar sina inköpsfakturor elektroniskt. E-fakturan ska alltid skickas till den beställande enhetens faktureringsadress.

Fakturan ska alltid innehålla uppgifter om vilken expertenhet som gjort beställningen samt kontaktpersonens namn och annan överenskommen referensinformation. Vi förutsätter att fakturan innehåller ett beställningsnummer eller avtalsnummer, så att vårt fakturahanteringssystem automatiskt kan koppla ihop fakturan med rätt beställning. . Fakturornas betalningsvillkor är 21 dagar i enlighet med statens anvisningar.

Vi tar inte emot fakturor som skickats per e-post eftersom de inte är e-fakturor. Till faktureringsadressen ska man endast skicka fakturor, inget annat material. Övrigt material skickas till enhetens adress.

Enheterna och deras e-fakturaadresser

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael
E-fakturaadress (EDI-kod): 00372718015204
Förmedlarsignum: E204503

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas
E-fakturaadress (EDI-kod): 00372718015201

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
E-fakturaadress (EDI-kod): 00372718015206

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis
E-fakturaadress (EDI-kod): 00372718015203

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla
E-fakturaadress (EDI-kod): 00372718015202

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä
E-fakturaadress (EDI-kod): 00372718015205

Valteris förmedlare av nätfakturor

Posti Messaging Oy
Förmedlarsignum: FI28768767

Valteris FO-nummer

2718015-2

Handi-leverantörsportalen

Om ni inte har något system för att skicka e-fakturor, kan ni göra och skicka en e-faktura via statens Handi-leverantörsportal. Leverantörsportalen finns på adressen https://fingov-prod.softco.com/softco-portal/. På portalens ingångssida finns en länk där man kan be om ett användarnamn till leverantörsportalen. Om ni behöver hjälp med att ta i bruk Handi-portalen kan ni skicka e-post till handitoimittajapalvelu@palkeet.fi eller ringa Palkeets kundsupport på tfn 02955 64 040, mån–fre kl. 8.00–16.15.

Blanketten för sammandrag av resekostnader för stödperioder kan laddas ner från nedanstående länk

Blankett för sammandrag av resekostnader för stödperiod (pdf-fil)

Ifall blanketten inte öppnar sig direkt från ovannämnda länk – klicka på höger musknapp, spara blanketten på egen dator och försök att öppna rakt från datorn.