Information till kommunerna som har elever i Valteriskolan

Enligt statsrådets riktlinjer ordnas som undantag närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd, dock så att de föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna vården av barnet hemma gör det. Dessa riktlinjer är i kraft 18.3. – 13.4.2020.

Vad betyder ”i Valteriskolan”?

  1. Närundervisningen och elevhemsverksamheten fortsätter fr.o.m. onsdagen de 18.3.2020 för de elever vars föräldrar/vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna vård av barnet hemma.
  2. Undervisning på distans ordnas fr.o.m. onsdagen de 18.3.2020 för alla elever vars föräldrar/vårdnadshavare har möjlighet att ordna vård av barnet hemma.

Under tisdagen den 17.3.2020 har vi per telefon varit i kontakt med alla föräldrar/vårdnadshavare. Största delen av eleverna stannar hemma och får undervisning på distans. En del av eleverna vid Valteris enheter får närundervisning i skolan.

Vi underrättar aktivt kommunerna och chaufförerna som sköter skolskjutsarna om den rådande situationen. Det är kommunernas skyldighet att ordna skolskjuts för de elever som fortsätter närundervisning i skolan. Observera att vi fungerar enligt statsrådets givna riktlinjer och situationen kan förändras väldigt snabbt.

Ifall elevens skolgång förändras, ber vi att föräldrarna/vårdnadshavarna så snabbt som möjligt är i kontakt med elevens lärare och skolskjutsen.

Mer information ges av kontaktpersonen som handhar skoljskjutsarna vid Valteris enheter och vid behov av enhetens rektor.

I gott samarbete klarar vi oss tillsammans genom den rådande och väldigt utmanande situationen!

Anne Vierelä
Ledande rektor

Valteris enhetsrektorer:
Sirpa Oja, Mikael (Mikkeli)
Inkeri Kekäläinen, Mäntykangas (Kuopio)
Anne Korhonen, Onerva (Jyväskylä)
Minna Rouste, Ruskis (Helsinki)
Liisa Pentikäinen, Skilla (Helsingfors)
Jaakko Viitasaari, Tervaväylä (Oulu)

Tilläggsinformation som uppdateras:

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev