Eleverna i Valteri skolorna återgår till närundervisning 14.5.2020

Den 29.4.2020 beslöt regeringen under sina förhandlingar att avveckla restriktionerna  för småbarnspedagogikens och grundutbildningens del enligt hälsovårdsmyndighetens bedömning, därför går vi tillbaka till närundervisning från och med 14.5.2020 kontrollerat och genom att ta hand om säkerheten.

Enligt regeringens beslut återgår de elever, i Valteri skolan, som har fått distansundervisning tillbaka till närundervisning i skolan torsdagen den 14.5.2020, närundervisningen fortgår hela vårterminen. Elever i Valteri skolan har även under undantagstiden haft rätt att delta i närundervisning, men en stor del av eleverna/vårdnadshavarna har valt distansundervisning.

Övriga restriktioner gäller som tidigare

Valteri skolans dörrar håll stängda hela majmånad för utomstående. Valteris handledningsverksamhet fortsätter via nätet fram till 31.5.2020. Valteri tar inte heller emot kunder eller samarbetsparter till enheterna under den här tiden. Öppna Dörrars-dagar och övriga besök är även enligt tidigare beslut inhiberade.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev