Mies istuu tietokone sylissään.

Artiklar

Artiklarna presenterar aktuell information och vårt sätt att arbeta i frågor som gäller lärande och rehabilitering av barn och unga.

Läs artiklarna

Eri värisiä värikyniä pystyssä telineessä.

Blogg

I Valteris blogg hittar du bloggtexter skriven av våra sakkunniga om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Läs bloggtexter

Valterin oppaita pöydällä.

Avgiftsfria guider

Valteris sakkunniga publicerar guider till exempel för personalen inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik. Guider finns i olika ämnen och de innehåller både teoretiska kunskaper och praktiska tips för att lyckas i ditt eget arbete.

Ladda ner avgiftsfria guider

Sormet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Nyhetsbrev

Från Valteris nyhetsbrev får du aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång. Vårt nyhetsbrev kommer ut sex gånger per år.

Läs och beställ vårt nyhetsbrev

Toimintakykyarvio.fi

Toimintakykyarvio.fi är en gratis webbaserad tjänst som ger en omfattande översikt och bedömning av funktionsförmågan. Bedömningen grundar sig på den internationella ICF-klassifikationen funktionsförmåga, funktionshinder och hälsa.

Gå till sidan

Koulun käytävä ja naulakko, jossa oppilaiden ulkovaatteita.

Pusselmodell

Pusselmodellen är stödmaterialet för Valteriskolans läroplan som hjälper vid planering av undervisning enligt verksamhetsområde. Syftet med undervisningen enligt verksamhetsområde är att ge eleverna kunskap och färdigheter som hjälper dem att agera så självständigt som möjligt i sina liv.

Ladda ner stödmaterialet

Kaksi henkilöä tietokoneiden äärellä kuvattuna ikkunan läpi.

Nätcafé

Valteri center för lärande och kompetens har under årens lopp ordnat avgiftsfria nätcaféer där vi har diskuterat aktuella ämnen om skolgång och lärande med våra sektorsövergripande sakkunniga.

Inspelningar