Planering förutsätter mångprofessionellt samarbete

Våra sektorsövergripande team planerar habilitering som stöd för inlärning tillsammans med lärarna. Habiliteringen stöder alltid både målen för habilitering och målen för lärande. Det sektorsövergripande arbetet gör det möjligt att beakta de individuella behoven hos eleven. I Habiliteringen ingår ofta handledning av vårdnadshavare och hemövningar.

Enskild habilitering är ibland att föredra

Vid neuropsykiatrisk coaching och stödsamtal är enskild habilitering att föredra som arbetsform. Det centrala är att få stöd och att bli bättre på livshantering.

Gruppen erbjuder också stöd av jämlika

Habilitering i grupp är en form av funktionell träning som stöder barnets kunnande i vardagen. Vid förverkligande av grupphabilitering grundar vi oss på metoder ur forskning som vid behov skräddarsys.

Stödet från gruppen ger mervärde och det är roligt och effektivt med grupphabilitering.

Vi erbjuder grupphabilitering i:

  • Träning av uppmärkssamhetsförmåga
  • Språkliga färdigheter
  • Vid utvecklandet av samarbetsförmåga, social interaktion och emotionella färdigheter.