Det nationella och internationella samarbetet är en essentiell grundstomme i utvecklingsarbetet inom Valteri center för lärande och kompetens. Vi medverkar i många projekt som sakkunnig kompanjon eller som koordinator. Våra samarbetskompanjoner är främst läroanstalter, forskningsinstitut, förbund och organisationer som är verksamma inom undervisning och fostran.

Våra styrkor vid nationella samarbetsprojekt är:

  • Mångprofessionellt specialkunnande inom undervisning och habilitering
  • Sakkunskap om stöd vid inkluderande undervisning
  • På kommunal nivå omfattande utvecklingsprojekt inom undervisningssektorn

Bekanta dig med våra projekt

Vid internationella utvecklingsprojekt ser vi till att vi utvecklar och att vi delar med oss av vår sakkunskap

  • Erasmus+-kompanjonskap och rörlighetsprojekt samt
  • Europeiska socialfondens (ESF) utvecklingsprojekt

Bekanta dig med våra projekt