Valteri center för lärande och kompetens, Mikael

Växel 0295 332 121
PB 102, 50049 VALTERI
Liuskekatu 1, St. Michel

Valteri center för lärande och kompetens, Mäntykangas

Växel 0295 332 000
PB 103, 70049 VALTERI
Sampsankatu 8, Kuopio

Valteri center för lärande och kompetens, Onerva

Växel 0295 332 700
PB 101, 40049 VALTERI
Kukkumäentie 27, Jyväskylä

Valteri center för lärande och kompetens, Ruskis

Växel 0295 335 300
PB 104, 00049 VALTERI
Tenalavägen 15, Helsingfors

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Tel. 0295 332 200
PB 104, 00049 VALTERI
Tenalavägen 15, 00280 Helsingfors

Valteri center för lärande och kompetens, Tervaväylä

Växel 0295 294 000
PB 106, 90049 VALTERI
Lohipato enhet: Myllytullinkatu 7, Uleåborg
Merikartano enhet: Taka-Lyötyn katu 4, Uleåborg

Valteri Boden

Frågor rörande beställningar och förfrågningar om produkter: puoti@valteri.fi

Frågor rörande varuleverans och fakturering (på vardagar kl. 8-16):
Porvoon kirjakeskus
Tel. 02016 62222
tilaukset@kirjakeskus.fi
laskutus@kirjakeskus.fi