Stödperioden – för bättre lärande och habilitering  

En stödperiod kan ordnas antingen på en Valteriskola eller i elevens egen närskola. Längden bestäms utifrån elevens behov.  Under stödperioden jobbar ett sektorsövergripande team med eleven.

Målet är att hitta former för stöd för lärande och skolgång samt för hur habilitering bäst kan stöda lärandet. Målen och innehållet görs upp individuellt i samråd med eleven, familjen, närskola och eventuella andra berörda aktörer.