Stödperioder är till för barn och unga som behöver intensifierat eller särskilt stöd med lärandet och skolgången.

Stödperioden – för bättre lärande och habilitering  

En stödperiod kan ordnas antingen på en Valteriskola eller i elevens egen närskola. Längden bestäms utifrån elevens behov.  Under stödperioden jobbar ett mångprofessionellt team med eleven.

Målet är att hitta former för stöd för lärande och skolgång samt för hur habilitering bäst kan stöda lärandet. Målen och innehållet görs upp individuellt i samråd med eleven, familjen, närskola och eventuella andra berörda aktörer. 

Kontaktinformation

Monica Avellan

0295 33 2224

monica.avellan@valteri.fi

Kimmo Hurtig

0295 29 4642

kimmo.hurtig@valteri.fi

Teija Kettu

0295 33 2729

teija.kettu@valteri.fi

Riikka Piispa

0295 33 2102

riikka.piispa@valteri.fi

Katri Rinne

0295 33 2064

katri.rinne@valteri.fi

Raisa Sieppi

0295 29 4390

raisa.sieppi@valteri.fi

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi