Larpes, Eivor

Handledande lärare | ped.mag. speciallärare | specialklasslärare

 • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
 • barn med hörselnedsättning
 • lärandemiljön i skolan, praktiska lösningar
 • kartläggning och handledning

Möller, Misa

Handledande lärare | ped.mag. | magister i synpedagogik och synnedsättning

 • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
 • barn med synfunktionsnedsättning
 • hjärnrelaterade synsvårigheter
 • lärandemiljö och praktiska lösningar

Sjöström, Jenny

handledande lärare 

 • trestegsstödet och pedagogiska processer
 • inkluderande undervisning och stöd för lärandet
 • flexibla undervisningsarrangemang och differentiering
 • undervisning enligt verksamhetsområde
 • lärande och habilitering för elever med NPF
 • förebyggande och bemötande av utmanande beteende
 • lågaffektivt bemötande

Törmikoski-Hampf, Maarit

Handledande lärare | socialarbetare (VTM), förskolelärare, neuropsykiatrisk coach, ämneslärare (HI, SA)

 • lärandemiljö i skolan, praktiska lösningar
 • elevvård
 • familje- och nätverkssamarbete
 • utmanade beteende och exekutiva funktioner, förebyggande åtgärder och anpassningar i skolmiljön
 • neuropsykiatrisk coaching
 • elever med NPF
 • barnskydd, handikappservice och kommunens socialtjänster
 • övergången från grundskola till andra stadiet