Larpes, Eivor

Handledande lärare | ped.mag. speciallärare | specialklasslärare

  • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
  • barn med hörselnedsättning
  • lärandemiljön i skolan, praktiska lösningar
  • kartläggning och handledning

Möller, Misa

Handledande lärare | ped.mag. | magister i synpedagogik och synnedsättning

  • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
  • barn med synfunktionsnedsättning
  • hjärnrelaterade synsvårigheter
  • lärandemiljö och praktiska lösningar