Daniel Enbacka

handledande lärare, ped.mag., speciallärare, specialklasslärare

Daniel har stor sakkunskap om och erfarenhet av att undervisa elever med synnedsättning/blindhet samt hur man med hjälp av undervisningsarrangemangmetoder och hjälpmedel beaktar dessa elever i sin undervisning. Daniel är skicklig att använda teknologi som stöd i undervisningen. 

 • elever med synnedsättning
 • synhjälpmedel
 • IT som hjälpmedel i undervisningen
 • studieteknik
 • kompanjonlärarskap

Eivor Larpes

handledande lärare, ped.mag. speciallärare, specialklasslärare

Eivor har 20 års erfarenhet av att ge hörselpedagogiskt stöd till elever, personal och föräldrar. Eivor har även erfarenhet av att arbeta tillsammans med barn och unga som kräver det lilla extra och att tillsammans med skolpersonalen finna strategier för att eleverna ska uppnå sin optimala potential.

 • barn inom småbarnspedagogik och grundskola
 • barn med hörselnedsättning
 • lärandemiljön i skolan, praktiska lösningar
 • kartläggning och handledning
 • ett annat sätt att tänka: AST – förmågor och förutsättningar för lärande

Misa Möller

handledande lärare

Misa har en lång erfarenhet av barn, unga och vuxna med synnedsättning och syn i kombination med neurologiska skador.  Hon kan kartlägga stöda och erbjuda synterapi med inriktning att stärka ögonmotoriken. Misa är insatt i de pedagogiska processerna som hör till skolgång och stöd i lärande med tanke på en synnedsättning. Misa är även insatt i metoder för förebyggande och bemötande av utmanande beteende.

 • synnedsättning
 • syn och neurologi
 • synhjälpmedel
 • synterapi för att stärka ögonmotoriken
 • syn och läsning
 • utmanande beteende