Familjebesök

Familjebesök är avsedda för familjer som överväger att ansöka om en elevplats eller en stödperiod. Vid ett presentationsbesök kan även förutom familjen delta personer som jobbar med barnet eller den unga.

Grupper

I mån av möjlighet ordnar vi dessutom introduktionsbesök för olika slags grupper. Innehållet för avgiftsbelagda besök avtalas alltid i förväg.

Dagar med öppet hus

Våra verksamhetsställen ordnar även avgiftsfria dagar med öppet hus.

 • Mikael:
 • Mäntykangas:
 • Onerva:
  Fredag 17.1.2020 kl 13.00-14.30 (Anmäl senast 10.1.2020)
  Fredag 20.3.2020 kl 13.00-14.30 (Anmäl senast 13.3.2020)
 • Ruskis:
  Onsdag 22.1.2020 kl 13.30-15.00 (Anmäl senast 15.1.2020)
  Onsdag 1.4.2020 kl 13.30-15.00 (Anmäl senast 25.3.2020)
 • Skilla, Vasa: 
 • Tervaväylä, Oulu:
  Lohipato, onsdag 5.2.2020 kl 10.00-11.30 (Anmäl senast 2.2.2020)
  Lohipato, onsdag 5.2.2020 kl 14.15-15.45 (Anmäl senast 2.2.2020)
  Merikartano, torsdag 6.2.2020 kl 10.00-11.30 (Anmäl senast 3.2.2020)
  Merikartano, torsdag 6.2.2020 kl 14.15-15.45 (Anmäl senast 3.2.2020)