Vi lägger upp beställningsfortbildningarna i samråd med beställaren. Fortbildningarna kan genomföras på överenskommen ort, på en av våra enheter eller på distans. Fortbildningen kan bestå av enskilda utbildningar och workshoppar eller av långvarigare fortbildnings- och utvecklingsprocesser. Den processmässiga fortbildningen kan innehålla konsultation eller arbetshandledning. Det långvariga fortbildningssamarbetet främjar hela det kommunala bildningsväsendet i fortbildnings- och utvecklingsprojekt.