Vi lägger upp beställningsfortbildningarna i samråd med beställaren. Fortbildningarna kan genomföras på överenskommen ort, på en av våra enheter eller på distans. Fortbildningen kan bestå av enskilda utbildningar och workshoppar eller av långvarigare fortbildnings- och utvecklingsprocesser. Den processmässiga fortbildningen kan innehålla konsultation eller arbetshandledning. Det långvariga fortbildningssamarbetet främjar hela det kommunala bildningsväsendet i fortbildnings- och utvecklingsprojekt.

Kontaktinformation

Monica Avellan

0295 33 2224

monica.avellan@valteri.fi

Johanna Haukka

Eivor Larpes

295332221

eivor.larpes@valteri.fi

tel. 0295 33 2221
eivor.larpes@valteri.fi
beställningsfortbildningar på svenska

Misa Möller

0295 33 2211

misa.moller@valteri.fi

Päivi Norvapalo

0295 33 2858

paivi.norvapalo@valteri.fi

Iines Palmu

0295 33 2014

iines.palmu@valteri.fi

Raisa Sieppi

0295 29 4390

raisa.sieppi@valteri.fi

Minna Sillanpää

0295 33 5322

minna.sillanpaa@valteri.fi

Jukka Vetoniemi

0295 33 2075

jukka.vetoniemi@valteri.fi