Vi ses på Educa 24.-25.1.2020 – innovativa perspektiv och nya publikationer

Nordens ledande evenemang inom undervisning och pedagogik, ordnas igen i Helsingfors Messukeskus 24–25.1.2020. Valteri deltar igen med många nya aktuella ämnen både genom framträdanden och med nya publikationer i ämnet lärande vid krävande särskilt stöd.

Ny publikation på finska i Valteri-Boden – elever som inte går i skolan

Välkommen till Svenska Hörnan6p48 och Valteris avdelning6d70 för att möta våra ’proffs’ och för att diskutera med dem. Vi har framstält Valteri-Bodens finsk-och svensspråkiga publikationer och material som  stöder lätrandet och skolgången

Det här året har vi på vår avdelning bland annat material kring temat om elever som inte går i skola. Du har möjlighet att träffa den finskspråkiga handledande läraren Iines Palmu som har redigerat boken Takaisin kouluunkoulua käymättömille på fredagen vid avdelningen 6d70.

Som nyhet på avdelningen finns även den svenskspråkiga boken Hemmasittare och den färska finska översättningen av boken.

Familjen och skolan tillsammans – VR teknologi som stöd för eleven

Vi har det här året flera både svensk och finskspråkiga framträdanden som alla behandlar frågan om hur man kan stöda barnet och den unga i skolan. Olika ämnen är bland annat skolans och hemmets samarbete, nya innovationer genom teknologi (på finska) och föreläsningen Elever som inte går i skola i Svenska Hörnan. Se noggrannare information nedan om framträdanden och välkommen för att lyssna och diskutera.

Fredag 24.1.

Kl 13 – 13.30  / Svenska Hörnan
Elever som inte går i skola
,  handledande lärare Jenny Sjöström

I presentationen behandlas åtgärder med hjälp av vilka skolgången kan stödas både i skolan och hemma. Centrala faktorer är tidigt ingripande, flexibla arrangemang, samarbete mellan olika aktörer och tillgång till stöd utanför skolan vid behov. Målet är att öka kunskapen om och förståelsen för faktorer som påverkar skolfrånvaro och möjliga åtgärder. Presentationen baserar sig på en liten guide som stöd för skolgången.

Kl 13.30 – 14 / Svenska Hörnan
VIP-nätverkets arbete i Svenskfinland  – hur stöder vi barn och unga i behov av krävande särskilt stöd, 
handledande lärare Misa Möller

Very Important Person, VIP, står i detta sammanhang för elever som behöver krävande särskilt stöd för sitt lärande och sin skolgång. Syftet med VIP nätverkets utvecklingsverksamhet är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen. Kom och lyssna på hur VIP-arbetet går vidare i Svenskfinland!  Läs mer om VIP https://vip-verkosto.fi/vip-natverket/

Kl 14.40 – 15.10 / Open Lounge
Virtuaalitodellisuus auttaa tukea tarvitsevaa oppilasta
ohjaava opettaja Tero Kujala ja pedagoginen asiantuntija Antti Peltoniemi

Virtuaalitodellisuudessa tapahtuvan harjoittelun on todettu edistävän oppimisen lisäksi muun muassa sosiaalisissa tilanteissa selviämistä sekä tunnetaitoja. Esityksessä avataan onnistunutta kokeilua, jossa virtuaalitodellisuuden keinoin tuettiin autismikirjon oppilaiden siirtymätilanteita, toiminnan ohjausta ja suoriutumista erilaisista asiointitehtävistä. VR-harjoittelu näytti tukevan oppilaiden toiminnan ohjausta, tilan hahmottamista sekä lisäävän vuorovaikutusta ja itsevarmuutta.

Kl 17 – 17.45 / Tila 201
Resetti – perhe mukaan yhteistyöhön, ohjaava opettaja Piia Ruutu ja Resetti-toimintaan osallistuneita

Resetti on koulussa toteutettavaa kokeilutoimintaa, jossa kehitetään lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia tukevaa ryhmätoiminnan ja perheluokan mallia. Toiminnalla tuetaan lapsia ja nuoria haastavissa kehitysvaiheissa tilanteen jäsentämisen, konkreettisten suunnitelmien, taitojen opettelun ja lapsen läheisten aikuisten tiivistetyn yhteistoiminnan avulla. Resettiä voi toteuttaa yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa, yksilötyöskentelynä ja ryhmän interventiona. Tällä hetkellä Resetti-perheluokkia järjestetään kahdeksassa kunnassa opetushenkilöstön, oppilashuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä.

Lördag 25.1.

Kl 10.15 – 10.40 / Tieto-lava
Vetoapua Vetovoimalasta – Miten ohjata tukea tarvitsevia nuoria jatko-opintoihin,
opinto-ohjaaja Anna-Kaisa Puusaari ja ohjaava opettaja Sanna Vallenius

Vetovoimala-hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli tukea tarvitsevien nuorten ohjaukseen.  Hankkeessa nivelvaiheen toimijat eri puolilla Suomea ovat yhteistyössä kehittäneet toimivia ohjauskäytänteitä arjen työhön. Tule kuulemaan, millaisia ovat Vetovoimalassa pilotoidut toimintamallit ja alueilta esiinnousseet hyvät käytänteet. Poimi niistä parhaat omaan työhösi. Lue lisää Vetovoimalasta: vetovoimala.fi

Kl 13.15 – 13.45 / Taito-lava
Varhain on parhain – kielellisten valmiuksien ja taitojen tukeminen, ohjaavat opettajat Tiina Heikkinen ja Miia Kareisto

Kun lapsen kielen oppiminen haastaa, varhainen tuki koulussa auttaa lasta ja hänen lähiyhteisöään. Kun lapsella on haasteita toiminnanohjauksessa, itsesäätely- tai sosiaalisissa taidoissa, tarvitaan oppimisympäristön ja toimintatapojen selkeyttä ja ennakoitavuutta. Kehityksen tueksi voidaan räätälöidä toimintaa, joka toteutetaan moniammatillisesti kasvatuksen ja kuntoutuksen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Esitys havainnollistaa esimerkein kielellisten valmiuksien ja taitojen tukemista yksilön ja ryhmän kannalta. Heikkinen ja Kareisto antavat käytännön ideoita moniammatilliseen yhteistyöhön, jotka auttavat muokkaamaan oppimisympäristöä ja jäsentämään arkea.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev