Valteri LP – förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Bekanta dig med vad förskoleundervisning och grundläggande utbildning är vid Valteriskolan. Se också våra Valle och Valteri videon.

Digitala färdigheter i Valteriskolan

För att växa upp och bli medlem i samhället, krävs det att man vet hur man använder teknik. Valteris IKT-strategi (på finska) styr hur informations- och kommunikationsteknik lärs ut i Valteriskolans grundläggande utbildning.