Valteri följer kontinuerligt med coronaepidemins utveckling

I coronaepidemin talar man nu om dess faser: Den grundläggande fasen, accelerationsfasen och spridningsfasen.Olika områden i Finland kan vara i olika skeden av epidemin. Vid Valteri tar man tag i den förändrade situationen i enlighet med de nationella riktlinjerna, i synnerhet genom samarbete mellan lokala/regionala myndigheter och med iakttagande av riktlinjerna från finansministeriet, SHM/THL och UKM.

Med andra ord följer Valteri, som är en riksomfattande statlig läroanstalt, utöver de riksomfattande allmänna anvisningarna och rekommendationerna även regionala anvisningar och rekommendationer. Även särarten hos Valteris uppgifter och elevernas individuella behov i enheternas skolor och närskolor bestämmer våra verksamhetssätt.

Precis som i vårt samhälle i allmänhet strävar vi efter att upprätthålla all verksamhet till förmån för den som behöver stöd, inom gränserna för de överenskomna villkoren och med stor hänsyn till säkerhetsfaktorerna.

  • I handledningsserviceverksamheten fortsätter vi med den praxis som upplevdes som god i början av hösten; kundspecifika förhandlingar och kund- och regionbaserade lösningar.
  • Regionala skillnader förekommer redan nu i sådan omfattning att enhetena har gjort egna, ofta tidsbestämda, ändringar i sin tidigare linje i fråga om vårdnadshavarbesök, överenskomna små gästgrupper, smågruppsutbildningar samt studerande- och praktikantverksamhet osv.
  • På grund av resebegränsningarna och andra säkerhetsfaktorer är Valteris internationella samarbete som kräver resor fortfarande avbrutet. Så kommer det att vara åtminstone under det innevarande året 2020.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev