Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.valteri.fi och har uppdaterats 15.9.2020.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet .

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven

Webbplatsen är ännu inte till alla delar förenlig med kraven

Alternativ text saknas

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

En del av bilderna/figurerna har publicerats utan alternativ text.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Möjlig att uppfatta

 • 1.1.1 Innehåll som inte är text

Brister i bilagornas tillgänglighet

En del av bilagorna i vår webbtjänst är gammalt material eller baserar sig på gamla mallar där tillgängligheten inte har beaktats. I dessa fall är det möjligt att begära bilagorna i en tillgänglig version per e-post på adressen saavutettavuus(at)valteri.fi.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Möjlig att uppfatta

 • 1.1 Innehåll som inte är text
 • 3.2 Meningsfull ordning
 • 4.1 Användning av färger
 • 4.3 Kontrast
 • 4.11 Kontrast som inte rör text
 • 4.12 Textavstånd

Hanterbar

 • 4.2 Sidans titel
 • 4.4 Syftet med en länk (i kontexten)

Begriplig

 • 1.1 Sidans språk

Orsak till att kraven inte uppfylls: Pdf-materialet som samlats på webbplatsen har ursprungligen gjorts som tryckfiler eller producerats utan kunskap om tillgänglighet. Vi utreder som bäst ett sätt att producera innehåll som uppfyller tillgänglighetskraven för materialet i idébanken ”Iloon yli esteiden ideapankki” (på finska).

Omfattas inte av lagstiftningen

 • kontorsprogramfiler (t.ex. doc, pdf, odt) som har publicerats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som arkiverats före 23.9.2019
 • video- eller ljudupptagningar som publicerats före 23.9.2020

På webbplatsen finns filer (blanketter, utskrivbara broschyrer), webbinnehåll (artiklar) och videoinspelningar (webbcaféer) som publicerats före det angivna datumet och som inte omfattas av lagstiftningen.

Noterade du brister i tillgängligheten i vår digitala tjänst? Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen

Per e-post

saavutettavuus@valteri.fi

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss, dvs. till webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På sin webbplats berättar Regionförvaltningsverket i Södra Finland noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet
Vi förbinder oss till att vid sidan av det övriga utvecklingsarbetet och innehållsproduktionen kontinuerligt utveckla webbplatsens tillgänglighet. Vi har utbildat innehållsproducenterna om tillgänglighet och uppdaterar kompetensen vid behov.

Denna webbplats har publicerats

20.4.2017

Denna webbplats har uppdaterats efter betydande ändringar

13.8.2018 publikation av den nya webbshopen
17.12.2019 sidbotten- och menyreform som förbättrar användbarheten och tillgängligheten