Valteris administration

Officiell e-post: kirjaamo@valteri.fi 

E-postadresser fungerar enligt principen:  förnamn.efternamn@valteri.fi

Ledande rektor Anne Vierelä
Tel. 0295 29 4000

Enhetsrektorer

Minna Rouste, Helsinki
Tel. 0295 33 5314

Petra Willamo (tidsbunden), Helsingfors
Tel. 0295 33 2212

Anne Korhonen, Jyväskylä
Tel. 0295 33 2119

Liisa Pentikäinen (tidsbunden), Kuopio
Tel. 0295 29 4356

Minna Rouste, St Michel
Tel. 0295 33 5314

Jaakko Viitasaari, Uleåborg
Tel. 0295 29 4356

Övrig administrering

Jenni Heinonen, personalchef
Tel. 0295 29 5367

Markus Jokinen, IT-chef
Tel. 0295 33 2813

Marita Kiviniemi, planerare
Tel. 0295 29 4890

Vili Lappalainen, ekonomichef
Tel. 0295 29 4046

Terhi Ojala, projekt- och fortbildningschef
Tel. 0295 29 4711

Petteri Alanko, kommunikationschef (tidsbunden)
Tel. 0295 33 5319

Valteris direktion

Valteri-skolan har en direktion, som ansvarar för lagstadgade och fastställda uppgifter för utbildningsanordnaren och tillhandahåller sin kompetens. Tarja Mänty är ordförande för direktionen. I direktionen ingår även en svenskspråkig sektion vars uppgift är att ansvara för den svenskspråkiga verksamheten.

Om du misstänker oegentligheter i Valteri center för lärande och kompetens verksamhet, kan du rapportera oegentligheten till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal.