Valteris administration

E-postadresser fungerar enligt principen  förnamn.efternamn@valteri.fi

Ledande rektor Anne Vierelä
Tel. 0295 29 4000

Enhetsrektorer

Minna Rouste, Helsinki
Tel. 0295 33 5314

Liisa Pentikäinen, Helsingfors (biträdande)
Tel. 0295 33 2212

Anne Korhonen, Jyväskylä
Tel. 0295 33 2119

Inkeri Kekäläinen, Kuopio
Tel. 0295 33 2050

Sirpa Oja, S:t Michel
Tel. 0295 33 2863

Jaakko Viitasaari, Uleåborg
Tel. 0295 29 4356

Övrig administrering

Heli Arola, personalchef
Tel. 0295 29 4710

Vili Lappalainen, ekonomichef
Tel. 0295 29 4046

Markus Jokinen, IT-chef
Tel. 0295 33 2813

Marita Kiviniemi, planerare
Tel. 0295 29 4890

Terhi Ojala, projekt- och fortbildningschef
Tel. 0295 29 4711

Valteris direktion

Valteri-skolan har en direktion, som ansvarar för lagstadgade och fastställda uppgifter för utbildningsanordnaren och tillhandahåller sin kompetens. Tarja Mänty är ordförande för direktionen. I direktionen ingår även en svenskspråkig sektion vars uppgift är att ansvara för den svenskspråkiga verksamheten.