Valteris verksamhet och coronaviruset

Valteri, center för lärande och kompetens genomför handlednings- och fortbildningsverksamheten enbart via fjärranslutningar under tiden 16.3 – 31.5.2020. Våra yrkeskunniga är i kontakt med våra kunder och hjälper gärna till med omorganisering av tjänster som redan har bokats.

Våra Öppet hus-dagar och andra överenskomna besök vid våra enheter är för tillfället avbokade. Valteriskolans verksamhet fortsätter i enlighet med de nationella riktlinjerna. Vi skyddar våra elevers hälsa och trygghet på alla sätt. Vi följer med uppdaterad information och tar hand om varandra!

Läs mer om undervisningsväsendet och coronaviruset på Utbildningsstyrelsens hemsida.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev