Valteri är ett riksomfattande center för lärande och kompetens som hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri arbetar för att förverkliga närskolprincipen.  Vi samarbetar med kommuner och bidrar med ett mångprofessionellt sak kunnande.

Våra tjänster riktar sig till barn och unga i behov av stöd inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Våra tjänster kan enligt behov rikta sig till enskilda barn eller unga eller en hel arbetsgemenskap, en kommun eller ett område.

Valteri har sex enheter på olika håll i Finland. Dessa enheter är:

  • Mikael, S:t Michel
  • Mäntykangas, Kuopio
  • Onerva, Jyväskylä
  • Ruskis, Helsingfors
  • Skilla, Helsingfors
  • Tervaväylä, Uleåborg

Valteri i siffror