Valteriskolans undervisning och rehabilitering förverkligas både genom närundervisning samt på distans

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Tisdagen den 17 mars 2020 överlämnar regeringen till riksdagen en förordning om ibruktagande av beredskapslagen. Riktlinjerna gäller till och med den 13 april 2020.
Vid Valteriskolan strävar vi till att ta i beaktande våra elevers specialbehov och det stöd de behöver. Vi följer regeringens riktlinjer och i enlighet med dessa ordnas närundervisning för de elever som har fått beslut om särskilt stöd och som är i behov av närundervisning. Dock för de som har möjlighet att ordna vård av barnet hemma bör göra så. Dessa ovannämnda arrangemang tas bruk fr.o.m. onsdagen den 18.3.2020.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev