Tack till alla Educa-besökare och some-följare – vi delar ut materialet från våra föreläsningar!

Valteris monter / Educa 2020
Handledande lärarna Jenny Sjöström och Eivor Larpes på Valteris avdelning i Svenska Hörnan.

Tack till alla er som besökte våra montrar i Educa 2020, tog del av våra föreläsningar samt följde våra videointervjuer på sociala medier! För tredje året i rad överskreds antalet besökare under Educa-mässan. Antalet besökare uppgick till 19 338. Det stora besökarantalet ledde till många trevliga diskussioner vid våra svensk-och finskspråkiga avdelningar, samt ett stort antal lyssnare på föreläsningarna.

Detta år strävade vi efter att ge nya sinvinklar på stöd för lärande genom Resettis metoder för samarbete mellan hem och skola, VR-teknologi och Tukistartti-tjänsten inom småbarnspedagogik. Skolfrånvaro var ett ämne som intresserade både på den finska avdelningen och i Svenska Hörnan.

Valteri Bodens material
Valteri Bodens svenskspråkiga material väckte intresse.

Som tack delar vi ut materialet från föreläsningarna. Föreläsningsmaterialet finns i länkarna nedan och på Valteris Slideshare sidor.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev