Valteri-Boden förnyas

I september 2018 förnyas nätbutiken Valteri-Boden vid Valteri, center för lärande och kompetens. Valteri-boden säljer publikationer och undervisningsmaterial. Den förnyade nätbutiken kommer att vara effektivare och mångsidigare, nätbutiken strävar efter…

Valteri har ny Facebooksida

I december öppnade vi en gemensam Facebooksida för hela Valteri: https://www.facebook.com/valteri.fi/ Vår svenskspråkiga Facebooksida hittar du på adressen: https://www.facebook.com/skilla.fi/ I flödet på FB-sidorna kan du läsa intressanta uppdateringar om frågor som…