Processen skräddarsys helt och hållet enligt era behov.  Teman kan till exempel vara

  • stöd för planering och genomförande av nationella projekt med ämnet pedagogik
  • organisering av stöd, undervisningsstrukturer, koordinering och konsultation
  • studerandevård
  • pedagogik och lärmiljöer enligt LP 2016
  • uppbyggnad av en enhetsskola och dess verksamhetskultur

Utvecklingsprocessen kan t. ex. innehålla

  • en kartläggning över vad som behöver utvecklas
  • coachande av projektledaren, styrgruppen och arbetsgrupperna, sparrande, fortbildning samt konsultering
  • arbetshandledning eller annat stöd av sakkunniga för rektorer, undervisnings- och studerandevårdspersonal
  • utvärdering av projekt

De sakkunniga, som leder processen, har en bred utbildning och erfarenheter av skolledarskap, arbetshandledning av organisation samt utvecklingsarbete. En särskild styrka är våra sakkunnigas kompetens i frågor om stöd till eleven och studerandevården.

Kontaktinformation

Petra Willamo

029 5332 212

petra.willamo@valteri.fi