Valteri-Boden förnyas

I september 2018 förnyas nätbutiken Valteri-Boden vid Valteri, center för lärande och kompetens. Valteri-boden säljer publikationer och undervisningsmaterial. Den förnyade nätbutiken kommer att vara effektivare och mångsidigare, nätbutiken strävar efter…