Valteris handledningsbesök är nu förmånligare än tidigare!


Valteri, som erbjuder kommuner och skolor stödtjänster för lärande och skolgång, förbättrar avsevärt kommunernas möjligheter att köpa centrets tjänster. Framöver fakturerar vi inte längre kommunerna för resekostnaderna i samband med handledningsbesöken. Nedan beskrivs i korthet de nya fördelar vi erbjuder kommuner och skolor.

Ersättning för resekostnader tas inte ut i samband med handledningsbesök

Den totala kostnaden för handledningsbesök minskar för beställaren eftersom vi inte längre fakturerar kommunerna separat för resekostnader. Resekostnaderna ingår i framtiden i handledningsbesökets pris och priserna stannar trots detta nästan på tidigare nivå.

Mer information om handledningsbesök och stödperioder samt våra andra varierande tjänster och produkter finns på vår webbplats valteri.fi. Lättast når du oss genom att kontakta ett av våra verksamhetsställen direkt eller lämna en begäran om kontakt på vår webbplats. Vi har verksamhetsställen i Helsingfors, Jyväskylä, Kuopio, S:t Michel och Uleåborg.

Med hopp om gott samarbete,
Anne Vierelä
Ledande rektor

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev