Fortbildning 20.9. i Tammerfors – Vad sa’ du, vad ser du, vad gör du?

Skolledare, lärare, skolgångshandledare, personal inom förskolan
Varmt välkommen att fortbilda Dig!

Vad sa’ du, vad ser du, vad gör du?

20.9.2018  Hotell Torni, Ratapihankatu 43 Tammerfors

Anmälningslänk:
https://www.lyyti.in/fortbildningsdag-tammerfors_vad-sa-du

Programmet

8.30-9.00       Ankomst & kaffe
9.00-9.30       Inledning – Monica Avellan, koordinator, Valteri
9.30-11.30      Förhållningssätt i möten med elever med krävande särskilt  stöd
– Paul Heikki Kurkiala, familjeterapeut/psykoterapeut/speciallärare,Vasa
11.30-13.00     Lunch (ingår i priset) och nätverkande

Temaeftermiddag:

Hörsel                Moderator Eivor Larpes, handledande lärare, Valteri
(kaffe och bensträckare efter behov)

12.30-14.00      Framgångsfaktorer för elever med hns &  Så här tolkar Du elevens audiogram
                           – Leila Sandmon, audionom från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, Örebro
14.00-15.55      Psykologiska konsekvenser av en hörselskada
– Jan Andersén, leg. Psykolog, CI-teamet, Sahlgrenska, Göteborg
15.55-16.00      Avslutning

NPF
13.00-14.00     Hjärnans påverkan på stress – Johanna Haukka, handledande lärare, Valteri

14.00-14.20      Kaffepaus (ingår i priset)
14.20-15.45     Hur kan man vägleda elever med utmanande beteende
                           – Johanna Haukka, handledande lärare, Valteri

15.45-16.00    Diskussion, frågor och avslutning

Syn
13.00-14.00    Hur fungerar synen? – Misa Möller, handledande lärare, Valteri
14.00-14.20     Kaffepaus (ingår i priset)
14.20-15.45     Syn för läsning och lärande – Misa Möller, handledande lärare, Valteri
15.45-16.00     Diskussion, frågor och avslutning

Deltagaravgift:   85€ (inkl.lunch och kaffe)
Anmälan:             Anmäl Dig senast den 31 augusti.

Om du har frågor kontakta Monica Avellan, 0295332224 eller via mail monica.avellan@valteri.fi

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev