Valteris ledande rektor talar vid Pro Rexi-evenemanget

Valteris ledande rektor Anne Vierelä föreläser i Tammerfors vid Pro Rexi-evenemanget den 5 – 6 oktober. Temat för evenemanget är Att leda, utveckla, utvärdera. Vierelä talar på torsdagen den 5.10. kl. 14.55 – 15.35 Virasto tai järjestö – johtaminen kehittyy muutoksessa.

Pro Rexi-evenemanget arrangeras av Suomen Rehtorit ry – Finland rektorer rf. Finlands Rektorsförening är en professionell intresseorganisation för dem som arbetar i ledningsposition i skolor, läroanstalter och undervisningsväsendet.

Läs mera om (på finska)  Pro Rexi 2017 -evenemanget.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev