VIP-nätverk för krävande särskilt stöd inleds!

Utvecklingen av det krävande särskilda stödet som en del av utvecklingen av den enhetliga grundläggande utbildningen inleds med ett riksomfattande Kick off-evenemang i Helsingfors den 12 mars. Då börjar de främsta aktörerna inom sektorn bilda handlednings- och servicenätverk för det krävande särskilda stödet, d.v.s. VIP-nätverk. I enlighet med social- och hälsovårdsreformen består nätverket av fem samarbetsområden där den praktiska verksamheten utförs.

Syftet med utvecklingsverksamheten är att sammanföra och fördjupa de regionala kompetensresurserna i det krävande särskilda stödet inom småbarnsfostran, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen. Målet är att möta elevernas och deras lärares behov inom det krävande särskilda stödet på ett flexiblare och mångsidigare sätt i barnens och ungdomarnas egna verksamhetsmiljöer, till exempel i deras närskolor. Ett förebyggande arbetssätt betonas i verksamheten, och målet på lång sikt är att etablera denna verksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att genomföra utvecklingsverksamheten i samarbete med Utbildningsstyrelsen och Valteri center för lärande och kompetens. Den mångprofessionella styrgruppen följer upp och utvärderar hur verksamheten fortskrider.

Läs pressmeddelandet om VIP-nätverket.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev