Avbrott i telefontrafiken vid Valteri enheter med telefonnumror som börjar på 0295 fre. 28.4. kl.14-ti.2.5. kl. 10

Telefontjänsten (Elisa Ring) vid Valteri enheterna sammanslås till en tjänst. Arbetet med förändringen inleds fredagen den 18.4. kl.14.00 och avlutas tisdagen den 2.5. ca kl. 10.00.

Våra nummer som börjar med 0295 ur funktion medan arbetet pågår. Telefonväxlarna vid våra enheter fungerar normalt. Vi beklagar den eventuella störningen som förändringsarbetet orsakar.

Vår e-post fungerar normalt varför det vid brådskande ärenden är bäst att skicka e-post.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev