Vi ses på Educa 25 – 26.1.2019!

Finlands största mässa inom undervisningssektorn, Educa, är snart här igen! Valteri är på Educa-mässan, som ordnas i Helsingfors mässcenter 25 – 26.1.2019, med flera aktuella presentationer och två olika avdelningar varav den ena är svenskspråkig i Svenska Hörnan.

  • Finskspråkiga avdelningen 6d70
  • Svenska Hörnan   6p48

Nytt material och rådgivning inom stöd i lärande

Valteri Boden hämtar nyheter till våra avdelningar bland annat de tvåspråkiga Kesy-Sasy korten. Du hittar material både på finska och svenska.

På avdelning 6d70 finns båda dagarna klockan 12-13 Utbildningsstyrelsens och Valteris gemensamma Rådgivningstjänst för att svara på era frågor om stöd i lärande. Välkommen till våra avdelningar för att diskutera och bekanta dig med materialet vi har.

Kom och hör om skolfrånvaro, utmanande beteende och VIP

I år är vi med på scenerna med flera aktuella presentationer, bland annat skolfrånvaro, utmanande beteende, delaktighet, och tillgänglighet. VIP-nätverket som har väckt intresse presenteras också på Educa. Presentationerna är både på finska och svenska och även tvåspråkiga presentationer. Välkommen med för att lyssna och diskutera.

Fredag 25.1. 

Klo 10.30  – 11 (Taito-lava)
Nyt liikutaan – Iloon yli esteiden innostaa kaikki arkiliikuntaan!
Fysioterapeutti Henni Huttunen ja hankkeeseen osallistuvien koulujen edustajat

Klo 10.45 – 11.30 (Tila 201)
Drop Out Stop  – loppu opintojen keskeyttämisille
Ohjaava opettaja Jukka Vetoniemi ja tiimit Richen ja Rapida

Klo 13.20 – 13.50 (Open Lounge)
Koulua koulua käymättömille
Ohjaava opettaja Johanna Sergejeff ja ohjaava opettaja Iines Palmu

Kl 16.30 – 17 (Svenska Hörnan)
Välbefinnande för alla i klassen – hur beaktar Du elever med synnedsättning i Din klass?
Handledande lärare Daniel Enbacka

Lördag 26.1.

Klo 10.30 – 11.15 (Tila 201)
Haastavan käytöksen ennaltaehkäisy koulussa – Hur bemöter vi ett utmanande beteende i skolan  Ohjaava opettaja Piia Ruutu, handledande lärare Misa Möller

Klo 12.40-13.10 (Open lounge)
VIP – Vaativaa erityistä tukea tarvitseva lapsi palvelujen pyörteissä!
VIP – Elever i behov av krävande särskilt stöd inne i servicerumban!
Rehtori Jaakko Viitasaari ja handledande lärare Misa Möller

Kl 13.30 – 14 (Svenska Hörnan)
Välbefinnande för alla i klassen – hur beaktar Du elever med hörselnedsättning i Din klass?
Handledande lärare Eivor Larpes 

Vi ses på Educa! Via Facebook och genom att beställa vårt nyhetsbrev kan du följa med vår verksamhet på Educa.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev