Valteri-Boden förnyas

I september 2018 förnyas nätbutiken Valteri-Boden vid Valteri, center för lärande och kompetens. Valteri-boden säljer publikationer och undervisningsmaterial. Den förnyade nätbutiken kommer att vara effektivare och mångsidigare, nätbutiken strävar efter att vara mera kundvänlig, mera lättanvänd och mera informativ. Det finns mera och noggrannare information om publikationerna som säljs i nätbutiken, mera bilder och ideer för dem som är intresserade av materialet man kan köpa i nätbutiken.

Nätbutikens material delas in i olika kategorier:

  • Språk (finskspråkigt)
  • Känsla och kommunikation (fi)
  • Svenskspråkigt material
  • Lättläst(fi)
  • Motorik (fi)
  • Syn och taktilt material (fi)
  • Ämnesundervisning (fi)
  • Facklitteratur (fi)

Välkommen till den förnyade Valteri-Boden!

Valteri.fi/puoti

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev