Synlighet i media för ny tillgänglighetsanpassad lekplats på Valteriskola

Finskspråkiga Valteriskolan Ruskis och dess svenskspråkiga motsvarighet Skilla, som verkar sida vid sida i Brunakärr i Helsingfors, har en ny tillgänglighetsanpassad lekplats. Lekplatsen har väckt ett stort intresse och fått beröm i flera olika branschmedier. Tanken bakom lekplatsen är att inspirera till att göra och leka tillsammans, med jämlika förutsättningar. Under den korta tid den har funnits har lekplatsen redan gett eleverna mycket glädje.

Medier och grupper som besöker Brunakärr kommer även i fortsättningen att få bekanta sig med lekplatsen och höra om dess användning.

Läs artiklarna i Invalidförbundets tidning It-lehti och i Viherympäristö! Artiklarna är skrivna på finska.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev