Hösten 2019 förnyas våra stödperioder

Från och med hösten kommer stödperioderna på Valteri Skilla ordnas så att varje stödperiod även innehåller två besök i elevens skola. Ett kartläggandebesök i god tid innan stödperioden samt ett uppföljande besök efter själva stödperioden. I stödperioden ingår även så som tidigare tre dagar på Valteri Skilla i Helsingfors.

Hur genomförs stödperioderna?
– Tanken är att läraren/föräldrarna/eleven under det förberedande besöket ska få uttrycka sina önskemål angående dagarna eleven är hos oss samt att vi på Valteri Skilla ska få en heltäckande bild av elevens aktuella skolsituation innan stödperioden. Under det uppföljande besöket går man igenom rapporten från stödperioden och hur eventuella rekommendationer kan förverkligas samt planerar eventuella vidare pedagogiska åtgärder.
– Stödperioderna genomförs med ett mångprofessionellt team bestående av t.ex. handledande lärare, specialklasslärare, handledare, fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, psykolog, kurator; beroende på vilken form av stöd eleven behöver just då. Tanken är att få en så mångsidig bild av elevens situation som möjligt.

När ordnas stödperioderna?
– För elever med synnedsättning kommer det ordnas en stödperiod för elever i lågklasserna och en stödperiod för elever i högklasserna. Eleven deltar i en stödperiod per läsår.
– För elever med hörselnedsättning kommer det att ordnas två stödperioder för elever i lågklasserna och två stödperioder för elever i högklasserna. Eleven deltar i en stödperiod per läsår.
– För elever med flerfunktionsnedsättning ordnas en stödperiod på våren 2020.

Priset för en stödperiod hösten 2019 är 1500€. I perioden ingår två besök på elevens skola samt tre dagar på Valteri Skilla.

Närmare datum för stödperioderna meddelas på vår hemsida www.valteri.fi/sv inom augusti.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev