Tack till alla besökare – Educa lyckades över förväntan!

Valteris monter i Svenska Hörnan på Educa.

Tack till er alla som besökte våra montrar och tog del av våra föreläsningar – evenemanget lyckades över förväntan!

För andra året i rad överskreds antalet besökare under Educa-mässan.  Antalet besökare uppgick till 18 422. Det stora antalet besökare märktes också i våra finsk -och svenskspråkiga avdelningar.
Rådgivningstjänsten och Forum för stöd och lärande 2019 väckte stort intresse.

I år fick vi för första gången möjlighet att synas på både OAJ:s och Svenska Hörnans scener; inte bara en gång utan fem gånger. Förutom detta hade vi två presentationer i Open Lounge för en talrik publik.  Eftersom den tvåspråkiga föreläsningen Haastava käyttäytyminen – Utmanande beteende väckte så stort intresse hölls den föreläsningen två gånger.

Daniel Enbackas föreläsning i Svenska Hörnan på Educa.
Daniel Enbackas föreläsning i Svenska Hörnan på Educa.

Föreläsningsmaterialet finns i länkarna nedan och på Valteris Slideshare sidor.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev