Valteri är med på elev- och studerandevårdsdagarna!

Välkommen och träffa oss  på nationella Elev- och studerandevårdsdagarna både i Helsingfors och Vasa. Årets elev- och studerandevårdsdagar ordnas i november på två orter, Helsingfors och Vasa. Temat för dagarna är ”Utmaningar i skolvardagen”. Dagarna ordnas i samarbete med Regionförvaltningsverket, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan, Valteri, Lärum, Barnavårdsföreningen och Luckan.

  • Tisdag 12.11.2019 kl. 8.30-16 i Folkhälsans hus, Topeliusgatan 20, Helsingfors
  • Onsdag 13.11.2019 kl. 8.30-16 i Yrkesakademin, Kungsgårdsvägen 30, Vasa

De nationella dagarna för elev- och studerandevård ordnas i år som endagsseminarier i Helsingfors
och Vasa. Temat för dagarna är ”Utmaningar i skolvardagen”. Programmet innehåller föreläsningar
och workshops kring olika teman inom elev- och studerandevården. På plats finns också en
utställning med broschyrer och övrigt material.

Målgrupp: Nationella dagar för elär skolledare, lärare, elevvårdspersonal och annan personal inom
småbarnspedagogiken, förskola, grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning samt
ungdomsledare, socialarbetare och övriga intresseradeev- och studerandevård 2019.

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev