Nytt – Lokal stödperiod i grupp

Visste Du, att vi har även en stödperiod i grupp för barn och unga i skolan. Den genomförs lokalt, i barnets egen lärmiljö. Under en stödperiod i grupp kartlägger vi helheten som består av barns och ungas lärande, tillväxt, utveckling, välbefinnande och habilitering på ett helhetsbetonat sätt. Syftet med stödperioden är att hjälpa de lokala aktörerna att finna fungerande praxis som stöder lärandet i samarbete med Valteris mångprofessionella team.

För vem

En stödperiod i grupp som genomförs lokalt lämpar sig som stöd för skolgången, uppväxten och utvecklingen när man vill genomföra stödåtgärderna i det lokala daghemmet eller den lokala skolan med hänsyn till barnens eller ungdomarnas specialbehov.

Man kan genomföra stödperioden i en liten grupp, eller så kan den skräddarsys så att den är en del av verksamheten i den egna undervisningsgruppen. Gruppen ska innehålla minst tre barn eller ungdomar.

Innehåll

Den lokala stödperioden i grupp föregås av ett eller flera handledningsbesök då man utvärderar behovet av en stödperiod. De individuella målen och innehållet skräddarsys i samarbete med barngruppens undervisningspersonal och vårdnadshavare, och under stödperioden arbetar Valteris mångprofessionella arbetspar i intensivt samarbete med dem.

Stödperioden i grupp kan bestå av undervisning, stöd genom handledning, habilitering som stöder lärandet, utbildning för kontaktpersoner, pedagogisk utvärdering och konsultering. I slutet av stödperioden genomförs individuella gemensamma möten där man konstaterar vilka resultat som uppnåtts under perioden samt planerar praxis och stödåtgärder inför fortsättningen. Ett individuellt sammandrag utarbetas för varje barns eller ung persons stödperiod.

Längd

En lokal stödperiod i grupp räcker minst en vecka. Genom att sprida ut periodens dagar på olika sätt kan helheten också erbjudas under en längre tid. Perioden kan räcka upp till sex veckor.

Experter

Den lokala stödperioden i grupp genomförs av ett mångprofessionellt arbetspar från Valteri.

Betalning

För att ordna en stödperiod i grupp behövs individuella betalningsförbindelser som beviljas av undervisningsväsendet. En veckas stödperiod i grupp kostar 1 000 €/ elev. Hemkommunen ska ordna med undervisningsutrymmen och transport, men kommunen har möjlighet att få tillbaka 50 procent av elevens resekostnader som relaterar till stödperioden efter att perioden avslutats.

Helsingfors: Monica Avellan, tel. 0295 33 2224 Jyväskylä: Teija Kettu, tel. 0295 33 2729 E-postadresser fungerar enligt principen: förnamn.efternamn@valteri.fi

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev