Sök understöd nu! Utveckling av en motions- och idrottsinriktad livsstil i förskolundervisningen och småbarnspedagogiken

Det går för tillfället att ansöka om lokala utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil. Understöden söks från regionförvaltningsverken. En av prioriteringarna i ansökningsprocessen är småbarnspedagogik i rörelse och målgruppen är småbarnspedagogik och förskolundervisning. Ansökningstiden pågår från 25.10 till 29.11.2019. Understödet kan sökas av kommuner, anordnare av småbarnspedagogik (dock inte enskilda enheter för småbarnspedagogik inom kommunen).

Vi på Valteri center för lärande och kompetens har mångsidig kunskap om motionsinriktad småbarnspedagogik och förskolundervisning, om att utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur och i att stärka personalens kompetens. Utbildningsdagar och ledda funktionella verkstäder är exempel på olika sätt att föra utvecklingen framåt.

Vi kan vara er partner, som hjälper er med ansökningsprocessen och med att genomföra projekten!

Några exempel på olika teman:

  • Rörelseglädje till alla – anpassad idrott
  • Habilitering som stöder sensomotoriska färdigheter och lärande
  • Att kunna slappna av och hur avslappning påverkar barnets vardag
  • Utmaningar med motorik och gestaltning

Mera information om hur man ansöker om understöd finns på Regionförvaltningsverkens webbplats Ansökningsanvisningar och information om utvecklingsunderstödet finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats Ansökningstiden går snart ut, så skynda er att ta kontakt!

Vill ni veta mera? Kontakta: 
Monica Avellan, monica.avellan @valteri.fi, tel.nr. 0295 33 2224

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev