Valteris poster väckte ett brett intresse på kongressen Autism-Europe 2019

Tero Kujala presenterade en poster på kongressen Autism-Europe i Nice.

Handledande lärare Tero Kujalas och pedagogisk expert Antti Peltoniemis poster ”Virtual Reality and 360 Degree Videos Supporting Daily Needs of Student with ASD (Autism Spectrum Disorder)” väckte ett brett intresse på kongressen Autism-Europe 2019 i Nice. Kongressen ordnas vart tredje år och samlar ungefär 2 000 forskare, experter inom branschen samt familjerepresentanter från 80 olika länder.

I diskussionerna betonades vikten av att man med deras metod kan stöda en person inom autismspektret i hens verkliga verksamhetsmiljö. Med 360-graders videoinspelning kan man fånga de situationer som hör till personens egna vardagliga miljö samt sedan på nytt virtuellt forska  situationerna medan man samtidigt kan bibehålla de för personen viktiga utrymmen, vyer och människor i den virtuella världen.

Deltagarna var framför allt intresserade av experimentens resultat. De positiva effekterna av den virtuella övningen syntes i sättet eleverna självsäkert och virtuellt utförde uppgifter i en verklig miljö. Att videomaterialet som spelas in från alla vinklar i 360 grader kunde produceras så snabbt och immersionen, alltså att man kunde ta till sig verkligheten via glasögonen, var en överraskning för många. Under postersessionen var utbytet väldigt positivt och det fanns stöd för att utveckla metoden i framtiden.

Läs mer om ämnet på Kujalas och Peltoniemis blogg (på finska) på Valteris hemsida samt i artikeln (på finska) i AUTISMI-tidningen.

Kujala och Peltoniemi framträder på Apuväline 2019-evenemangets temasession Koulu ja kuntoutus i Tammerfors 7–9.11. Välkommen att lyssna och prova!

Aktuell information om våra tjänster, fortbildningar, vårt forsknings- och utvecklingsarbete samt övrig intressant information om aktuella ämnen inom stöd för barn och ungas lärande och skolgång.

Beställ nyhetsbrev